Brainstormen 2.0

Brainstormen kan extreem effectief zijn, mits je de succesfactoren kent. Influate heeft onderzoek gedaan naar bekende en minder bekende methodieken en combineert de best of both worlds in Brainstormen 2.0.

Bij elkaar komen, zonder al te veel voorbereiding en dan zoveel mogelijk ideeën genereren met elkaar; het is niet effectief. De groepsdruk, hiërarchie, conformisme en het ontbreken van individuele tijd en ruimte om na te denken over een probleemstelling zorgen voor een beperkte hoeveelheid en kwaliteit van ideeën.

Als je bewust bent van de succesfactoren van een innovatief proces, waarbinnen brainstormen een onmisbaar onderdeel is, dan werk je met elkaar aan een creatieve bedrijfscultuur.

Met deze sessie die een dagdeel of dag in beslag neemt werk je o.a. aan:

 • Eigen probleemstelling (actueel)
 • Hoe initieer en begeleid ik zelf een creatief proces in mijn organisatie?
 • Starten met het werken aan een innovatieve bedrijfscultuur

Effectief brainstormen – hoe doe je dat?

Onlangs hebben wij een brainstorm proces bij de BAM georganiseerd. Een afdeling van dit bouw- en vastgoed concern wilde hun creatieve potentieel verbeteren en vroeg ons hen te begeleiden bij deze vraag.
Vooraf hebben we zorgvuldig met de probleemeigenaar een probleemstelling geformuleerd. Deze probleemstelling moest kort, prikkelend en uitdagend geformuleerd worden.
Een week voor de bijeenkomst hebben we de groep gevraagd over de probleemstelling na te denken en ons alvast ideeën te mailen.
De brainstorm vond plaats op een zeer inspirerende plek; bij Rever Interieur Projecten te Utrecht. Een waanzinnig creatieve locatie die zoveel verschillende plekken bood om creatief te zijn, zodat de juiste stemming en mindset al bij de start aanwezig waren.

BAM Brainstorm

Het brainstorm proces had deze structuur:

1 – Kader
Voor mensen is het van belang te weten wat de randvoorwaarden zijn. Mensen bewust maken van deze voorwaarden creeert op den duur een creatieve bedrijfscultuur. Wanneer moet je je oordeel uitstellen, wanneer juist kritisch zijn op elkaar en wat is echt out-of-the-box denken? En natuurlijk hoe initieer of begeleid je zelf een creatief proces in jouw organisatie?

2 – Structuur van brainstorm proces
De structuur die we gebruiken bestaat uit 4 kernonderdelen:

 1. Wat is het probleem of de probleemstelling?
 2. Divergeren: individueel (of in 2tallen) aan de slag
 3. Convergeren: gezamenlijk discussieren over de bedachte oplossingen
 4. Conclusie: wat gaan we doen?

3 – Divergeren
We hebben bij de BAM gekozen voor het opsplitsen van de deelnemers in 2-tallen (en niet individueel) zodat de Appreciative Inquiry ” techniek ‘aandachtig luisteren’ kon worden geoefend. Je luistert anders als je denkt: ‘Deze persoon wil ik helpen om tot een idee of een oplossing te komen’, dan als je denkt: ‘Ja, nu gaat hij dit idee noemen, dat dacht ik al en ik weet toch al dat het niet gaat werken.’ Aandachtig luisteren is essentieel voor brainstormen en het bouwen op elkaars ideeen.

4 – Creatief denken & waarnemen
Aansluitend introduceerden we een aantal oefeningen en raadsels. Dit om een doelbewuste scheiding aan te brengen tussen de divergerende fase 1 (waar de braindump gedaan wordt en de voor-de-hand-liggende ideeën werden gegenereerd) en de creatieve verdieping waar via een ‘out-of-the-box denken’-techniek echt andere invalshoeken werden gevonden.

5 – Out-of-the-box perspectief
We nodigden de deelnemers uit om écht uit hun eigen context te stappen en creatief na te denken over mogelijke oplossingen. Hoe zou jouw superheld het probleem aanpakken? Een deelnemer dacht aan generaal Patton (en Steve Jobs), personen wiens superkrachten waarschijnlijk beperkt waren, maar wél personen waar hun manschappen en medewerkers voor door het vuur gingen. Hoe kon dat? Hoe zou Patton of Jobs het probleem aanpakken? Er ontstonden ideeën dat de klantvraag misschien wel verkeerd kon zijn, dat als je een oplossing biedt die voorbij de vraagstelling gaat, je buiten de kaders van het probleem gaat wat het probleem op zichzelf zou kunnen doen verdwijnen. Brutaal en inventief.

6 – Convergeren
De omschakeling van individueel (of in duo’s) generen van ideeën naar het gezamenlijk bespreken en bekritiseren. Een omschakeling naar praktisch en pragmatisch. Deelnemers verlaten de fantasie waar alles mogelijk is naar het daadwerkelijk werken aan de oplossing. De waarde van je brainstorm sessie wordt bepaald door de kwaliteit van deze fase. Als je stopt na het divergeren blijft alles vaag en onuitvoerbaar en mis je de cruciale fase waarin je met elkaar besluit wat kan werken en waar je gezamenlijk achter staat.

7 – Keuzematrix
Volgens de HOW-NOW-WOW matrix van het COCD werd – per idee – bepaald wat er moest gaan gebeuren.
Wat kan er eenvoudig worden ingevoerd (NOW), wat willen we wel maar weten we nog niet hoe we dat moeten/kunnen doen (HOW) en welke ideeën vallen op en zijn innovatief (WOW).
Belangrijk in deze fase is dat je niet kiest voor het idee dat het best uitvoerbaar is, maar het idee dat bijdraagt aan de oplossing van het probleem. Anders loop je de kans na een fantastische brainstorm te kiezen voor een oude of bestaande oplossing die niet perse het verschil gaat maken.

8 – Activatie en vervolg
Wat moet er operationeel gedaan worden om dat idee uit te voeren?
Te denken valt aan:

 1. Antiperen op reacties van de binnen- én buitenwereld?
 2. Hoe bouw je aan draagvlak?
 3. Voorbereiding van argumentatie voor het idee en implementatie
 4. Hoe zorg je voor een goede uitrol, toetsing van de effectiviteit en verbeterplan?

Waarom kiezen voor Influate?

 • Influate heeft ruim 14 jaar ervaring in het co-creëren en begeleiden van verbetertrajecten voor diverse profit en non-profit organisaties.
 • Programmamanagement & regie met continue focus op het doel..
 • Wij vertalen de inhoud naar concrete, tastbare interventies.
 • Communicatie, creatie en positionering van bijeenkomsten & events
 • Advies & begeleiding van het proces waar bijeenkomsten en communicatie een onderdeel zijn van een verbetertraject, niet het doel.
 • Shakers: innovatieve tools die verbinding houden én draagvlak/content creëren met de doelgroep gedurende het traject

 • Het programma was mooi in balans. We hebben de boodschap die ik wil uitdragen samen met de collega's goed over kunnen brengen en spelenderwijs besproken. Daarnaast hebben we concrete oplossingsrichtingen waar we direct mee aan de slag gaan. Wat ik erg waardevol vond, is dat de leden van de voorbereidingsgroep ook tijdens de middag een rol hadden in het begeleiden van de groepen. Dat was voor sommigen van hen een nieuwe ervaring. Influate begeleide de voorbereiding en een deel van het programma uitstekend. Wij hebben een klik, ze weet hoe de organisatie in elkaar zit en wat wij proberen te bereiken met elkaar. Daarnaast is zij in staat de essentie van wat ik wil overbrengen te vertalen in een programma dat goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers.
  Marianne van Leeuwen - van der Pluijm
  Groene Hart Ziekenhuis, Manager Vastgoed, Huisvesting en Beheer
 • Ik ben zeer te spreken over de creatieve sessie. De locatie was ideaal en ook de aanpak en het programma waren uitstekend voorbereid.

  We gaan met de ideeën echt aan de slag en we zullen je zeker een keer uitnodigen om een brainstorm te leiden. Het doen van aannames en “ja maar” gedrag is al behoorlijk minder geworden en door deze houding hebben we bij de betreffende tender een aantal uitdagingen benoemd die er anders niet uit gekomen waren. Ook het oefenen met een aantal praktische voorbeelden vanuit de groep zijn inmiddels ingezet en hebben resultaat.

  Dank voor de inspirerende dag en succes met de andere opdrachten.

  Erik Thijsen - Hoofd Projectbureau en Commercie - BAM wegen
  Erik Thijsen
 • In 2013 hebben we, samen met Jennifer, een traject opgezet om bewustwording te realiseren van de aanwezige cultuur op de afdeling. Op een vasthoudende wijze helpt Jennifer je te komen tot de kern van de opdracht. Door haar kennis van (cultuur)veranderingen en door haar netwerk weet ze de juiste middelen en mensen in te zetten.
  De bewustwording is gerealiseerd door te beginnen met "Theater als spiegel"; voor de hele afdeling zichtbaar maken hoe wij met elkaar om gaan. Vervolgens met "Bruggen bouwen naar de toekomst" in groepen samenwerken en communiceren en ervaren hoe belangrijk dit is. De laatste stap was "Strategische communicatie", hierbij werd duidelijk hoe o.a. besluitvorming werkt en elkaar aanspreken onder druk. Dit driestappenplan heeft goed gewerkt.

  Tussen de drie stappen werden de collega's d.m.v. de software DigiDash in zogenaamde "Shakers" individueel gevraagd naar hun mening over stellingen. De uitkomsten werden weer gebruikt als input voor volgende stap. Hierdoor bleef iedereen tussen de sessies aangehaakt. De afronding van het driestappenplan is een evaluatiegesprek. Dit is voor de afdeling een uitstekend startpunt om de cultuurverandering vorm te geven.
  Samenwerken met Jennifer is samenwerken met een professional.“

  Roelof Woudstra - Sectiehoofd PO - De Nederlandsche Bank NV
  Roelof Woudstra
  De Nederlandsche Bank
 • Jennifer is een bevlogen en inhoudelijk onderlegde vakvrouw. Change Consultancy en teamontwikkeling zijn duidelijk zaken waarbij zij in haar kracht staat én zij kan er ook echt van genieten om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van individuen. Ruim 5 jaar is Jennifer mijn leidinggevende geweest bij More Balls Than Most en in die periode heeft zij mij enorm geholpen met mijn persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast heb ik haar veel gesprekken met klanten zien voeren, waarbij zij altijd de juiste vragen weet te stellen om zo het probleem / de uitdaging boven water te krijgen om vervolgens met een passende (en soms out of the box) oplossing te komen. Jennifer is een goede en hele fijne leidinggevende. Ze is resultaatgericht, heeft een groot analytisch vermogen en ze heeft humor. Jennifer weet te motiveren en te sturen en is zeer betrokken en oprecht. Ik vind het een voorrecht om haar te hebben leren kennen en om zo’n lange periode met haar samengewerkt te hebben.
  Hester Nagel
  More Balls Than Most
 • Ik heb Jennifer leren kennen als iemand die met veel humor en zelfrelativering kijkt naar de wereld om haar heen. Ze heeft een creatieve geest die vanuit een degelijke structuur vorm kan geven aan een programma en daarbij gericht is op het behalen van het afgesproken resultaat. De laatste jaren gaat haar verlangen steeds meer uit naar het kunnen bijdragen aan een wezenlijke verandering binnen organisaties. De stap naar haar eigen bedrijf is daaruit voortgevloeid. Jennifer is in staat door haar zienswijze en door wie zij is mensen te verbinden en mee te nemen in deze verandering.
  Franca Pisanu
  Kenniscentrum Aequor
 • Jennifer heeft mij in ruim 6 jaar laten ontwikkelen van een junior naar een senior accountmanager. Door mij uit te dagen in mijn werk en mijn kwaliteiten te stimuleren, ben ik enorm gegroeid. O.a. op het gebied van communicatie en sales, maar ook op inhoudelijk en adviserend vlak. Door onze nauwe samenwerking heb ik ook veel geleerd van haar manier van leidinggeven en het runnen van More Balls Than Most. Jennifer, ik ben heel blij dat ik jou als manager heb gehad en dat jij mij hebt mogen begeleiden in mijn ontwikkeling.
  Liesbeth Swarts-Wertwijn